Høringssvar fra Organisasjonen SmartFri v/ Ingebjørg Røkenes Karlsen

Dato: 18.10.2022

Høring: Styrking av forbrukerens rett til å betale med kontanter. Endringer i Finansavtaleloven om betalingsoppgjør En styrking av retten til å betale med kontanter, er et viktig tiltak for en beredsskaps- situasjon ved kriser og katastrofer. Den norske stat trenger å være rustet for en sånn situasjon. Vi så hva som skjedde da betalingsløsningene lå nede over hele landet bare en kort periode. Et system kun basert på digitale betalingsverktøy er særdeles sårbart. Derfor kan ikke bankene nekte uttak som overskrider 10000 kr, med å dekke seg bak lovverket hvitvasking, når taket for dette er 40000 kr. Mini bankene må styrkes med flere faste forettningslokaler, og uttaks beliggenheten må være i alle store matforetninger, flyplasser, ferjeplasser og post avhentningsplasser. Dette gjelder også muligheten til utenlands valuta. Det må legges vekt på max avstand og tilgjenglighet for bruker, som ikke overskrides. Utakets størrelse må ikke bestemmes av Nokas, men av behovet på de forskjellige uttakene. Dette for å unngå tomme minibanker, som I dag er et stort problem, siden max uttaket på mini bankene stort sett bare er 2000 kr. Definisjonen faste foretnings lokaler må utdypes. Buss og trikker kan ha kontant myntautomater for biletter. Overtredelses gebyrene burde også gjelde bankenes mangel på utbetalinger av kontanter. Det også når man skal si opp kontoer og ønsker kontanter. Overtredelses gebyrene gir Forbrukertilsynet et bedre og mer konskevent verktøy for å sanksjonere bedrifter som ikke følger norsk lov. Loven bør i tillegg sørge for at dersom betalingsmottakeren nekter å motta kontanter, så er varen/tjenesten å betrakte som forbrukerens. Det skal ikke være en unskyldning at man ikke har veksel, eller at man ikke har nok kontanter for forbrukeren. Dette vi opplever nå, er at vi er på vei inn i noe som kan bli en global strømforsyningskrise, som vil få fatale koskvenser for samfunnet dersom man kun baserer seg på digitale betalingsløsninger. Det være seg mat tilgjenglighet, tilgjenglighet for betaling av regninger, tilgjenglighet for informasjon, tilgjenglighet for helse tjenester, og tryggheten å ha mulighet til å kunne betale. I tillegg sikrer et kontantmarked innbyggernes rett til muligheten for å unnlate å legge igjen digitale spor, og det å skulle bli gjenstand for total overvåkning. Anonymitet er viktig for å sikre demokratiet og det frie ord. Vi trenger i tillegg å få styrket muligheten til å kunne å få tilgang på kontanter; flere minibanker, samt muligheten til å sette inn kontanter i banken, som begge har blitt kraftig redusert de siste årene. Med vennlig hilsen Organisasjonen SmartFri V/ Ingebjørg Røkenes Karlsen

Vedlegg