Høringssvar fra Sherry

Dato: 18.10.2022

Støtter dette forslaget. Ja til kontanter.