Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 496207

Dato: 19.12.2022

Det er bra at retten til å betale med kontanter styrkes. Det er viktig å kunne gjøre opp for seg uten å måtte legge igjen digitale spor. I dagens samfunn blir det lenger mellom innbyggernes mulighet til å leve livet sitt uten at alt du gjør blir registrert og lagret.

Det er bekymringsfullt at man ofte må argumentere og krangle for å få kunne gjøre opp for seg med kontanter. Det er også bekymringsfullt at det å betale med kontanter gjøres dyrere enn å betale på andre måter. Dette gjelder for eksempel på bussen der en billett betalt med telefon koster 35 kr mens en billett betalt med bankkort eller kontanter koster 60 kr. Det er også synd at det blir vanskelig eller umulig å benytte seg av kollektivtransport for de som ikke ønsker eller kan bruke telefon til å betale med.

Retten til å betale med kontanter bør bli strengere ivaretatt. Hvis vi skal ha denne betalingsmuligheten må det ikke legges hindringer i veien for å bruke den. Det er også viktig å passe på at det er mulig å få tilgang til kontanter når men trenger det. Det har blitt langt mellom minibanker i dette landet, og butikkene har ofte en øvre grense på hvilket beløp man kan få utbetalt i kontanter.