Høringssvar fra Veronica

Dato: 19.10.2022

Ja til styrking av kontanter!!