Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 523291

Dato: 19.12.2022

Det er vårt rett som norske innbyggere at folk skal ha mulighet til å betale med kontanter. Overalt