Høringssvar fra Marit Voldbakken

Dato: 31.10.2022

Jeg ser det som absolutt nødvendig å fortsette kontant betaling med penger.