Høringssvar fra Loomis Norge AS

Dato: 19.12.2022

Bruken av elektroniske betalingsmidler tar mer og mer over for betaling av varer og tjenester med kontanter. Bankene, nasjonale og internasjonale selskaper har vært pådrivere i denne prosessen og ofte eiere av løsningene som er tatt i bruk. Næringslivet og samfunnet for øvrig har tilpasset seg i tråd med dette og nyter godt av dagens harde konkurranse mellom leverandører av digitale betalingsmidler.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring 1. september 2022 et forslag til endring i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør i den hensikt å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Finansavtaleloven paragraf 38 fastsetter uomtvistelig at forbrukerne alltid har rett til å betale med kontanter hos betalingsmottakeren.

Det man opplever i dag er at levrandører av varer og tjenester allerede har tatt seg til rette, og av det som skal være komersielle årsaker, nekter å motta kontanter for kjøp og salg av sine produkter og tjenester. Et slikt valg gir ingen konsekvens eller sanksjoner. Departementet har derfor fremmet et forslag til å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Digitalisering og elektronsik utvikling er en del av samfunnets utvikling, så også innen dette området. Men å utelukke kontanter ved å tillate og akseptere at man ikke vil eller kan ta imot dette, mener vi kan få samfunnskritiske konsekvenser.

Mange norske borgere er av ulike grunner ikke digitale. De har ikke smarttelefon, bank id eller bankkort. Denne gruppen møter daglig utfordringer knyttet til betaling for varer og tjenester og har fått en merkbar innskrenking av sine muligheter til å leve som andre brukere med digitale alternativ.

I forhold til beredskap er konsekvensene enda større.

Man ser at ekstremvær bl.a. setter ut strømtilførselen flere steder i landet. Under normale forhold er et strømbrudd kortvarig, men vi har de siste årene sett flere tilfeller av langvarige strømbrudd som igjen har reslutert i at områder i landet har opplevd full isolasjon. Når man er i full isolasjon og ikke kan kjøpe varer og tjenester ved å trekke et bankkort eller betale med mobil er kontanter et godt, sikkert og innarbeidet betalingsmiddel. Om en bygd eller landsdel skulle være isolert vil det fortsatt være behov for varer og tjenester, svært få av disse er gratis.

I forhold til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa ser man også at hacking og sabotasje har resultert i at infrastrukturen i samfunnet kan være sårbare om man blir rammet. Viljen, kompetansen og trusselen om at dette kan skje er høyst reell. Et annet spørsmål som berører vår sikkerhet er hvem som til enhver tid eier våre betalingstjenester og hvordan dette eierskapet endres og flyttes geografisk via oppkjøp og fusjoner. Hvis vi ikke har et samfunn hvor kontanter er en innarbeidet og naturlig del av betalinger for varer og tjenester, er det vanskelig å plutselig å skulle innføre dette igjen i løpet av kort tid hvis situasjonen krever det.

For at man skal ha kontanter tilgjengelig i samfunnet må det være en viss sirkulasjon. Kontanter må være tilgjengelig og krever at infrastrukturen er innarbeidet og naturlig i hele landet.

I Norge er det to selskaper som står for denne infrastrukturen, disse er Loomis Norge og Nokas. Bankene sitter i dag ikke på de tradisjonelle bankdepotene. Det meste av kontanter som sirkuleres i dag, sirkuleres via Loomis Norge og Nokas via Minibanker, kassasystemer til en del butikkjeder og andre resirkuleringsautomater. Selv om flere av bankene i dag eier automatene er det Loomis Norge og Nokas som står for sirkuleringen av disse kontantene da det er vi som opererer og håndterer disse fysisk.

I forbindelse med Covid ble både Loomis Norge og Nokas oppnevnt av Norges Bank som Samfunnskritiske virksomheter. Vår kjerneoppgave er å stå for distribusjon og sirkulasjon av alle kontanter i samfunnet i dag, og det gjelder hele landet.

Sverige har nå innsett at den ensidige digitale håndteringen av elekotroniske betalingsmidler utgjør en stor risiko. De har nå snudd og gjør kontanter mere tilgjengelig. Vi håper at Norge lærer av f.eks. Sverige, ser hvordan konsekvenser den ensidige digitaliseringen av betalingsmidler har rammet samfunnet og hvorfor de nå har valgt å snu.

Loomis Norge ønsker begge løsninger hjertelig velkommen. Vi sier ja takk, begge deler, men da må forholdene for kontante løsninger også legges til rette. Da må de virksomheter som står for salg av produkter og tjenester og som ikke ønsker kontanter velkommen bli sanksjonert.

De må få konsekvenser å ikke være med på å ta dette samfunnsansvaret.