Høringssvar fra Hanna G

Dato: 20.10.2022

Kontanter burde kunne brukes dersom en kunde ønsker å benytte seg av denne type betalingsmiddel.

Mange eldre og andre har ikke mulighet eller ønske om å bruke digitale hjelpemidler til betaling av f.eks. regninger.

Kontanter gir en trygghet om digitale løsninger skulle komme i situasjoner hvor nett eller terminaler er nede, ved f.eks. cyberangrep eller i ustabile tider i verden.

Kontanter er også er også et godt middel hvor barn kan lære verdien av penger.