Høringssvar fra Sherry Knutsen

Dato: 14.11.2022

Ja til rett å velge å bruke kontanter. Folk må få lov å bestemme betalingsmidler selv.