Høringssvar fra Artha Helseconsult AS

Dato: 02.10.2022

Det er med stor glede jeg ser at man prioriterer frihet, anonymitetsmulighet og mindre mulighet for overvåking og programmering av penger, og med dette fjerner seg litt fra en globalistisk overvåkingsøkonomi, og befester retten til å gjøre private kjøp og egen disponering av penger innenfor en privat sfære, og ikke toge videre inn i digital overvåkningsøkonomi. Jeg støtter krav om tvungen bruk av kontanter i samfunnet generelt, og i finansinstitusjonene spesielt.