Høringssvar fra Verdal kommune

Dato: 29.09.2022

Verdal formannskap vedtok i møte 29. september 2022 i sak 113/22 følgende høringsuttalelse:

Verdal kommune avgir en positiv uttalelse til høringen om styrking av forbrukers rett til å betale med kontanter.