Høringssvar fra IKT-Norge

Dato: 15.12.2022

Vedlagt er høringssvar fra IKT-Norge.

Mvh Geir Olsen

Vedlegg