Høringssvar fra Gerd Ragnhild Jentoftsen

Dato: 18.10.2022

Bruk av kontanter må være en selvfølge i et demokrati.Anonymitet og frihet fra overvåkning er viktig. Jeg vil ikke ha en globalistisk overvåkningsøkonomi. Jeg støtter at kontanter skal være et tvungent betalingsmiddel slik at den enkelte selv kan bestemme om man vil bruke kontanter eller kort. Kontanter er trygghet dersom nettet svikter, noe vihar sett eksempler på.