Høringssvar fra Berit Oftedal

Dato: 01.10.2022

I demokratiets navn, i alle individers rettigheters navn, i tråd med alle nedfelte lover og regler om FRITT VALG:

KONTANTER ER EN SELVFØLGE!