Høringssvar fra Heidi Lillian Johansen

Dato: 18.10.2022

Ikke alle kan få bankkort eller bruke et uten hjelp,hva vil dere gjøre med disse skal ikke alle ha samme mulighet til å få betale. La oss få beholde kontanter og ikke lage et mere segregert samfunn enn det allerede er.