Høringssvar fra Lisbeth Sandaker Hernes

Dato: 18.10.2022

Kontanter er fortsatt tvungent betalingsmiddel i Norge,

derfor bør ingen forretningsdrivende nekte å ta i mot kontanter.

Det er fortsatt mange mennesker i dette landet som ikke kan bruke digitale

løsninger.