Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 451445

Dato: 09.12.2022

Ett samfunn består av inteligente oppegående mennesker med stort hjerte for sine medmennesker, og gode moralske verdier. Det består også av mennesker som ikke har like sterk forankring i moral, empati og rettferdighet, og noen folk som rett og slett ikke skulle hatt makt i det hele tatt!

Med ett penge system som bare er digitalt, så blir man kanskje kvitt mye svarte penger, og narkotika penger som forsøkes å hvitvvaskes. Det er vel og bra, men hvem skal beskytte innbyggerne imot en regjering og ett styre der det også finnes mennesker med svak moral, og der "makta" kan sstyre over pengene til folk. Med digitale penger er vi kanskje på vei til ett KINA styre, der den jevne mann i gata ikke engang kan kjøpe sin egen togbillet, for egne tjente penger, fordi han er uening med Maktas mening. De har frosset hans konto bak ryggen hans, inntil han føyer seg inn i rekkene og bøyer seg. Det gjør han kanskje for å overleve. Er det ett slik samfunn vi vil ha? Potensielt diktatur? Nei Jeg mener vi må fortsette å ha kontante penger, sedler og mynt.

Den oppvoksende generasjon får ett veldig feil forhold til penger, når det er noe abstrakt som finnes på ett plastik kort og ikke en reel fysisk ting du kan holde i hånda.