Høringssvar fra Oddny Clopan

Dato: 18.10.2022

Jeg ønsker absolutt muligheten til å betale kontanter. Med den urolige verdens situasjonen vi har i dag, samt om vårt digitale nettverk svikter så har vi denne muligheten. Det er mange eldre som foretrekker dette i dag da de ikke har opparbeidet seg digital kunskap