Høringssvar fra Johann

Dato: 01.10.2022

Hva med parkeringsautomater? Jeg mener det bør være mulig å bruke kontanter (mynt) på disse. Med den foreslåtte begrensningen om betjent fysisk utsalgssted vil parkeringsautomater falle utenfor retten til kontant betaling. Da er jeg redd parkeringsbransjen raskt vil fjerne muligheten til å bruke mynt fordi dette vil gi kostnadsbesparelser.