Høringssvar fra Niels Christian Ditleff

Dato: 05.09.2022

Som et alternativ til elektroniske transaksjoner må kontanter beholdes. At det skal være et tvunget betalingsmiddel er innlysende. Det må være alternativer til kortbruk. Ved en nødsituasjon, nasjonale kriser eller annet som vil bringe elektronisk betaling ut av funksjon.

En innføring av alternative betalingsløsninger i et slikt tilfelle vil bli svært komplisert og tidkrevende. Cash is King.