Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 209119

Dato: 05.10.2022

ja til kontanter.