Høringssvar fra Olav's Hot Rod Garage AS

Dato: 05.09.2022

Det er grunnlovsfestet at kontanter er tvunget betalingsmiddel .

Dette er en grunnstein i et fritt land og må ikke fjernes , men bør styrkes .