Høringssvar fra Jarl Stig Molnes

Dato: 17.10.2022

Jeg mener at vårt samfunn må beholde penger / kontanter som betalingsmiddel først og fremst ut fra et beredskapsmessig hensyn, men også ut fra et rent praktisk synspunkt.