Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 412132

Dato: 15.11.2022

Alle må ha rett til å betale på den måten de kan, og vil, en menneskerett. Ja, selvfølgelig må vi ha kontanter!