Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 200371

Dato: 02.10.2022

Dette er en urettferdig måte å utføre høring på da alle (de langt fleste) som bruker kontanter i butikker, er eldre(gamle) mennesker som ikke er "online" heller, og dermed ikke får med seg denne høringsrunden og ikke kan gi tilsvar..... så de som ønsker å fortsatt kunne betale med penger på utsalgssteder er dermed eliminert fra denne undersøkelsen. Triste greier..