Høringssvar fra Mirjam Rosvoldsve

Dato: 05.09.2022

Et stort JA til å beholde kontanter!For uten kontanter mister vi FOLKET/FORBRUKERE vår FRIHET på mange viktige områder.Så det er svært alvorlig hvis kontanter nektes brukt i fremtida.