Høringssvar fra Monica

Dato: 19.10.2022

Jeg støtter forslaget om å styrke forbrukers rett til å bruke kontanter.