Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 424169

Dato: 16.11.2022

Alle skal ha mulighet til å betale med kontanter om man ønsker det.