Høringssvar fra Odd Harry Jørvum Svendsen

Dato: 01.09.2022

Et etterlengtet tiltak, som også kan gi forbrukertilsynet et bedre og mer konskevent verktøy for å sanksjonere bedrifter som ikke følger norsk lov. En styrking av retten til å betale med kontanter, er også et viktig tiltak for blant annet beredsskap- og for retten til muligheten for å unnlate og legge igjen digitale spor.
Bra!