Høringssvar fra Jostein Eliassen

Dato: 20.10.2022

Dette er noe undertegnede kommer på i farten av viktige momenter:

1. Kontanter er viktige å ha i samfunnet i tilfelle de digitale datasystemene bryter sammen i kortere eller lengre tid. Disse datasystemene kan man f.eks. teoretisk forestille seg slås ut / stenges av, av en angripende makt eller hackere av ulike slag.

2. Kontanter er en enkel måte å overføre penger på mellom folk som er fordelaktig i flere sammenhenger. F.eks. bursdagsgaver, små kjøp, betaling for mindre tjenester som f.eks. at man får sitte på i bilen til noen osv. Betaling med kontanter skjer der og da og er en mer sikker betalingsform mellom folk fordi man kan i ettertid ikke være sikker på at betaling skjer. (Ikke alle har betalingsformer over mobiltelefon).

3. I et samfunn uten kontanter er folket prisgitt bankene og/eller myndighetene. Man har aldri noen garanti for hvordan banker og myndigheter utvikler seg. Man kan f.eks. forestille seg i et kontantløst samfunn at enkelte mennesker får kontoen sin sperret i spesielle tilfeller. Dette vil kunne skape voldsomme negative reaksjoner fra mennesker som opplever slikt. Man kan videre forestille seg at større grupper av mennesker får kontoene sine sperret fordi de ikke er enige i myndighetenes politikk. Vi har da fått en kontrollsamfunn av ubehagelige dimensjoner der mennesker ikke tør kritisere myndighetenes politikk. Man kan videre forestille seg at et fåtall mennesker kan greie å få stor makt over det store flertallet i en befolkning i et slikt kontantløst samfunn.

4. Det er grupper i samfunnet som alltrid vil ha lettere for å bruke kontanter fremfor digitale løsninger. Svaksynte, veldig syke, barn, eldre.

5. Kontanter er en selvfølgelighet, en sikring å ha en beholdning av i hjemmet. Det gir en usikkerhetsfølelse å leve i et samfunn der ens kontantformue kun er tall i et banksystem i banker som det kan bli vanskeligere å stole på dersom samfunnet utvikler seg i diverse ulike uheldige retninger.

6. Ja til kontanter.