Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 480270

Dato: 18.12.2022

Mennesker som ikke er digitale eller har svake digitale ferdigheter vil bli til en viss grad utenfor samfunnet.
Når det digitale betalingssystemet er nede er vi avhengig av kontanter.