Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 401182

Dato: 14.11.2022

Ja til kontanter!