Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 236318

Dato: 17.10.2022

Jeg som fritt menneske i Norge, krever å kunne fortsette å betale mine varer og tjenester med kontanter. Mister vi muligheten til å betale med kontanter, mister vi vår frihet og vi kan da ikke lengre defineres som frie mennesker på denne jord. Innføring av ett nytt digitalt betalingssystem vil være veien inn i en tragedie for menneskeheten der de 1% rikeste i verden tar makten og kontrollen over hele menneskeheten. Det har allerede gått for langt i den retning og MÅ reverseres omgående. Jeg aksepterer IKKE å miste retten til å betale med kontanter!