Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 475652

Dato: 18.12.2022

Kontanter bidrar til anonymitet og er et middel mot overvåkningssamfunnet. I tillegg kan det skje uforutsette ting som at betalingskortsystemer svikter, cyberangrep o.a. som gjør at man ikke får betalt. Hva skjer da? Kontanter løser floken. Flere midler; plan A, B og C, er lurt. Krev at ALLE skal kunne ta imot kontanter - styrk bruken!