Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 216475

Dato: 13.10.2022

Ja til kontanter. Vil beholde retten til å betale med kontanter.