Høringssvar fra Anders Tallberg

Dato: 05.09.2022

Loven er klokkeklar på området og vi trenger ingen endringer av den, men kun at den håndheves etter intensjonen.