Høringssvar fra Trude Elisabeth Skaug

Dato: 21.11.2022

Hei! Kontanter er viktig for sikkerheten i tilfelle strøm og nett går ned. Samt at ikke alle har PC/ mobil, spesielt arbeidseldige og eller syke / uføre, ikke alltid de har råd til hverken det eller internett, noe jeg har sett. Hva gjør de da når det nesten ikke går an å få kontakt med NAV uten disse elektroniske verktøyene? Noen blir reddett av familie, men hva med de som ikke har det? Det er også viktig at ikke alle vil ha slikt utstyr, og en del eldre som ikke kan å bruke dette, de har et problem både på buss og tog, også hørt fortalt av mennesker jeg kjenner.