Høringssvar fra Ida Norstad

Dato: 05.09.2022

"Er dette å finne opp hjulet på nytt?

I høringsforslaget står dette: "Forslaget går ut på at i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter."

Kontanter er etter loven den eneste tvungne formen for betaling vi har. Finanslovens §38, punkt 3: "(3) En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren."

Da er det bare sørge for at gjeldende lovverk overholdes".