Høringssvar fra Guro Sørhus Lohne

Dato: 14.11.2022

Vi blir stadig påmint at digitale løsninger ikke virker. Det er katastrofe om penger ikke lenger blir en måte å betale varer og tjenester med