Høringssvar fra Katrine Eltervaag

Dato: 01.10.2022

Jeg ønsker å ha rett til å kunne betale med kontanter og fortsette og ha løsninger for kontant betalinger og innskudd.