Høringssvar fra Einar Kristoffersen

Dato: 19.10.2022

Jeg er for styrking av forbrukerens rett til bruk av kontanter, for det om dette egentligt alerede er lovfesta