Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201483

Dato: 02.10.2022

Ja til cash!