Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 149536

Dato: 22.09.2022

Viktig å beholde kontanter som gyldig betalingsmiddel.