Høringssvar fra Henning Andersen

Dato: 05.09.2022

Kontanter er en lovfestet betalingsmåte ki Norge og skal selvfølgelig forsette som det.