Høringssvar fra Anna Liljenroth Norstad

Dato: 18.12.2022

Flott med initiativ fra regjeringen på å styrke forbrukeres rettigheter til å betale med kontanter, dog noe skremmende at vi har kommet dit som samfunn at dette må diskuteres, all den tid det er totalt innlysende grunner til å holde liv i, og styrke retten til, kontant betaling. Her er noen av hovedgrunnene:

- Frihet.

- Personvern.

- Beredskapshensyn.

- Hensyn til sårbare grupper.

I og med at dette er såpass åpenbart for ethvert oppegående individ med evne til å foreta en selvstendig konsekvensvurdering burde videre utdyping være unødvendig.


I klartekst: Et soleklart ja til å styrke forbrukeres rettigheter til å betale med kontanter.