Høringssvar fra Hansen

Dato: 19.10.2022

Jeg stemmer ja til å fortsette å bruke kontanter