Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 309283

Dato: 19.10.2022

Jeg håper at hotell/restaurant/bar-næringen (servicenæringen) ikke blir pålagt å akseptere kontanter. Dette som følge av stor ransfare samt alle andre ekstra kostnader forbundet med håndtering av kontanter.