Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 425162

Dato: 16.11.2022

Ser viktigheten med kontanter hver dag.. Kontanter er ett utrolig viktig betalingsalternativ. JA TIL KONTANTER!!!!