Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 211342

Dato: 10.10.2022

Må la barn bli voksne, og ikke oppmuntre til vrang forestillelser,