Høringssvar fra Christin Erisken

Dato: 18.10.2022

Kontanter skal aldri nektes da det er lovlig betalingsmiddel. Det er også den sikreste betalingsmiddelet så lenge i ikke kan stole på teknologien.